IN ZEE MET VLIZ

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) staat  voor  degelijk  onderzoek  van  oceaan,    zeeën,    kust    en    aan    het    getij    onderhevige    riviermondingen. Dienstverlening  naar  de  onderzoeksgemeenschap,  het  onderwijs,  het  brede  publiek, het beleid en de industrie is hierbij richtinggevend.

Blackfish en VLIZ werken samen voor het verzamelen van wetenschappelijk data. Het Blackfish team komt gedurende een 3-jarig zeilavontuur op unieke locaties in de Noordzee, de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee en dat biedt opportuniteiten om bijzondere stalen te nemen die een meerwaarde bieden aan het wetenschappelijk onderzoek. Meer specifiek wordt er vanop de zeilboot gevist naar drijvende micro- en macroplastics. Ook neemt het schip een ontvanger mee om gezenderde vissen (o.a. paling, kabeljauw, zeebaars) te detecteren. We zijn alvast benieuwd naar de bevindingen en houden jullie zeker op de hoogte van de eerste onderzoeksresultaten. 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search